Náš cíl: nejlepší výsledek pro Vás

Naše služby pro prodávajího:

 • Pevný, spolehlivý a korektní partner

 • Vyřízení veškerých formalit

 • Sjednávání a provádění prohlídek

 • Stanovení hodnoty v souladu s trhem

 • Objasňování právních otázek a koordinace s úřady

 • Shromažďování důležitých podkladů pro oceňování (z pozemkové knihy, atd.)

 • Zprostředkování a stanovení nabídkové ceny společně s vlastníkem

 • Vyhotovení podkladů pro prodej (atraktivní dvojjazyčné nabídky atd.)

 • Reklama v mediích a na německých a českých realitních portálech

 • Příprava kupní smlouvy

 • Sjednání termínu u notáře a doprovod k notáři

 • Trvalá péče také po prodeji

Napište nám  ⇒Kontaktní formulář