Krátká cesta k Průkazu energetické náročnosti

Vlastníci domů musí při prodeji, při pronájmu nebo při pachtu  svých budov předložit tzv. Průkaz energetické náročnosti. Ten by měl podat informaci o tom, zda se jedná o nemovitost s vysokou spotřebou energie  nebo zda se jedná o energeticky úspornou budovu.


Spolupracujeme s opravdovými energetickými Profi. Rádi Vám doporučíme partnera a pomůžeme s hladkým vyřízení záležitosti.