E S C H L K A M
místo působení Josefa Kammermeiera:
www.eschlkam.de 

Městys Eschlkam je nejstarší historicky známe sídlo  v Bavorské lese. Jeho osídlení se nechá doložit již z doby  bronzové. Důvodem proto je geografická poloha střediska v údolí Cham - Furth s jeho přirozeným přechodem do Čech Všerubským průsmykem.
                                                                                                                                                      

Po pádu "železné opony" v roce 1990 se oblast opět dostala do středu dění, kdy hospodářské vztahy obou zemí Bavorska a Čech opět ožily. Výsledkem tohoto vývoje je nízká nezaměstnanost v okrese Cham v současnosti kolem 2,5 Procent.

 

K tomu se přidává vysoká rekreační hodnota Bavorského lesa jako nejznámější rekreační oblast Německa. To samé platí na české straně pro Šumavu.

 

 


                                                                                                                                                             

Také v kulturním směru je nabídka městečka a jeho blízkého okolí obrovská. Městys  nabízí téměř po celý rok širokou škálu zábavného a turistického programu. Okres Cham se prezentuje jako "Okres festivalů" a nedaleko ležící krajské město Regensburg, které bylo založeno římským filozofem a císařem Marcem Aurelem (174 nl.), je "jedno z nejkrásnějších měst na světě" (Norman Foster, anglický městský architekt).

 

Využijte proto tu možnost, přesunout Vaší životní působnost tam, kde ostatní tráví dovolenou.

 

 

 

 

 

 

 

Loucim 
místo působení  Jana Dirriglova:

Obec  Loučim  leží na polovině cesty mezi okresními městy Domažlice - Klatovy. Nejstarší památkou poutního místa  a důležitým krajinným elementem je Kostel Narození pany Marie z druhého poloviny 14. století. Kostel je spjat s pověstí zázračné Panny Marie, která byla na během husitským válek  přenesena  a ukryta na bavorskou stranu do Neukirchen beim Heiligen Blut. Přeshraniční poutní procesí byly  obnoveny po otevření hranic v roce 1990 a nabývají stále většího významu.

 

Region západních Čech je známý nejen svojí přírodní rozmanitostí (s nejvýznamějším  přírodním fenoménem - Šumavou),nýbrž také svými tradicemi (historické Chodsko s pohraničním a bývalým královským městem Domažlice). Najdete zde mnoho vysoce kvalitních  kulturních nabídek (především v metropoli západních Čech - v Plzni, Evropském hlavním městě kultury 2015) stejně jako ty nejlepší podmínky pro rozvoj podnikání  (to platí  především pro  druhé největší město v západních Čechách - Klatovy vyhodnocené jako nejlepší město k podnikání). 

Náš region je díky  mnohostrannosti  a přírodním krásám turisticky  obvzlášť atraktivní.  Zároveň se velmi dobře nabízí  svou polohou v blízkosti hranic, svými hospodářskými podmínkami, výborně  fungující
 

veřejnou správou, pestrou nabídkou spolkového života a možnostmi pro využití  volného času  k plnohodnotnému bydlení a životu.